Título: Refugees Welcome? Unha Aproximación á Participación Política a Favor das Persoas Refuxiadas no Estudantado Unviersitario

Autores: Docampo, L., Fernández-Cores, T. & Sabucedo, J.M.

Ano: 2024

Congreso: XI Encontro da Mocidade Investigadora en Santiago de Compostela (España), 10 xuño – 11 xuño.

Palabras chave: Ira, Participación Política, Refuxiados


Laura Docampo presentando a comunicación en Santiago de Compostela: