Título: A importancia de variables adicionais á teoría da conduta planificada na explicación da intención do consumo de drogas.

Autores: Orgaz, A. y Durán, M.

Año: 2016

Congreso: III Congreso de Psicoloxía Profesional de Galicia.

Palabras clave: teoría da conduta planificada, intención de consumo de drogas.