Título: A influencia da obriga moral e o contexto na acción política colectiva.

Autor: Vilas, X.

Año: 2010

Directores: Sabucedo, J. M.

Link: http://hdl.handle.net/10347/2836

Calificación: Sobresaliente CUM LAUDE.