Título: Do descontento a acción: os marcos da protesta campesiña en Galicia. 

Autor: Fernández, C.

Año: 2001

Directores: Sabucedo, J. M.

Link: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=68677

Calificación: apto CUM LAUDE, Premio Extraordinario de Doctorado.